Hva er naprapati?


Første-1024x682

VIL DU VITE MER OM NAPRAPATI? TRYKK PÅ LINKEN OG SE VÅR INFOFILM.

http://www.youtube.com/watch?v=keGsFIgGjYs

 

Naprapati er en behandlingsform som bygger på manuell medisin. Med begrepet manuellmedisin menes at man som naprapat bruker hendene for å undersøke og behandle dysfunksjoner i menneskets bevegelsesapparat; det vil si muskler og skjelett som igjen påvirker kroppens nervesystem.
Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler. Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med god kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon. Denne tanken ligger til grunn for naprapatien og kan betegnes som selve kjernen. Funksjon er et sentralt begrep for naprapaten i både undersøkning og behandling. En forandret eller nedsatt funksjon, for eksempel bevegelse, kan påvirke fysiologiske mekanismer i kroppen som i sin tur kan gi ulike smertetilstander.
I behandlingen bruker naprapaten ulike behandlingsmetoder der leddspesifike teknikker i form av manipulasjon og mobilisering kombineres med ulike typer av muskelbehandling. Eksempler på dette er tøying av muskler,behandling av triggerpunkter og massasje. Ved behov brukes også annen fysikalsk behandling som TENS(elektroterapi) og ultralyd. Hjemmeøvelser, rehabiliterende trening og ergonomsisk rådgivning er også en del av behandlingen.
Kort oppsummert er naprapatien en behandlingsmetode der du først tilbakestiller funksjonen i muskler og skjelett, for deretter å følge opp og hjelpe til, slik at pasienten får de beste mulighetene til å forebygge fremtidige problemer.

Historie
Oakley Smith, ble født 19 januar 1880. I 1899 tok han eksamen som kiropraktor ved Palmer School of Chiropractic i Iowa. Samme året begynner han på Medical School, University of Iowa. Etter tre år avbrøt han medisinstudiene og fortsatte å jobbe ved Palmer School of Chiropractic sammen med Daniel D. Palmer, som grunnla kiropraktikken. Smith brøt senere samarbeidet med Palmer fordi de hadde uenigheter angående grunnlegende teorier rundt kiropraktikken. Han var blant annet ikke enig i at ”låsninger” i ryggraden
kom av virvler som nesten hadde hoppet ut av ledd (the subluxation teori).
Et par år senere flytter Smith til Chicago og åpner der sin egen kiropraktorklinikk. Han reiser også på en studiereise til Europa, der han kommer i kontakt med andre fremgangsrike manuellterapeuter. Besøket i Europa får en avgjørende betydning for naprapatiens utvikling. Ordet naprapati har sitt utspring i det tsjekkiske ordet ”napravit”, som betyr og korrigere og det grekiske ordet ”pathos” som betyr lidende, hvilket som helhet betyr ”å korrigere årsak til lidende”.
År 1906, publiserer Smith sammen med et par andre forfattere boken, ”A Textbook of Modernized Chiropractic”. Boken beskriver det som han senere kaller for naprapati. I sin biografi forteller han at tiden ikke var moden for å innføre ordet naprapati og derfor valgte han tittelen ”den moderne kiropraktikken.
I Chicago, år 1907, starter Smith den første utdannelsen innen naprapatien, Oakley Smith School og Naprapathy, og naprapati som behandlingsform er etablert. I 1949 ble den andre naprapatskolen i Chicago startet, denne får navnet ”Chicago National College of Naprapathy”. Disse skolene ble i 1971 slått sammen til en skole, som fikk navnet Chicago National College of Naprapathy.
Naprapatien ble for første gang introdusert i Skandinavia, Sverige, i 1970 av Bjørn J. Berg. Det har skjedd mye siden den tid og naprapatien har utviklet seg mye i takt med nyere forskning. Naprapatien har i dag en meget bred plattform å stå på. Dette gjelder så vel de grunnmedisinske og humanbiologiske kunnskapene, samtidig som s pesialiseringen innen naprapati er tydelig.

Utdannelse
Det er 3 steder i verden der man kan utdanne seg til naprapat. Det er Chicago i USA, Stockholm i Sverige og Kotka i Finnland. Naprapatutdannelsen er på 4 år, der 50 % av utdannelsen består av vanlig skolemedisin og 50 % består av spesialisering innen naprapatiens områder. Under hele studietiden smeltes den teoretiske og praktiske undervisningen sammen i veilederstyrt praksis, der elevene behandler virkelige pasienter.